علی سرگلزایی

رئیس هیئت مدیره

روح اله طالبی مقدم

نایب رئیس هیئت مدیره

سید حجت ابراهیمی

خزانه دار هیئت مدیره

جعفر فاطمی

عضو اصلی هیئت مدیره

عضو اصلی هیئت مدیره

عضو اصلی هیئت مدیره

عضو اصلی هیئت مدیره

عضو اصلی هیئت مدیره

عضو اصلی هیئت مدیره

عضو اصلی هیئت مدیره

محسن صادق زاده

بازرس هیئت مدیره

اطلاعات تماس

نشانی: استان خراسان جنوبی شهرستان بیرجند بلوار شهدای عبادی نبش کوچه صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت
  • تلفن : 05632024244
  • فکس : 05632227447
  • ایمیل :