چگونه میتوان در انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان عضو شد؟

عضویت در انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان تنها از طریق سامانه جامع عضویت به نشانی crps.ir میسر می باشد.

جهت عضویت در انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان چه مدارکی مورد نیاز است؟

اسکن یک قطعه عکس رنگی پرسنلی (با حجم حداکثر 1 مگابایت)
اسکن تصویر کارت ملی (با حجم حداکثر 1 مگابایت)

جهت لغو عضویت در انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان چه اقدامی باید انجام دهیم؟

درخواست مکتوب لغو عضویت را به دفتر انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان محل اقامت خود تحویل دهید.

مدت انقضای عضویت در انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان چند ساله است؟

مدت عضویت در انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان دو ساله است و عضو می تواند پس از منقضی شدن عضویت نسبت به تمدید آن اقدام نماید.