• براساس فصل سوم قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان مصوب 1388/7/15 مجلس شوراي اسلامي، انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تشكيل و طبق قانون و آئين‌نامه‌هاي اجرایی آن و مفاد اساسنامه مصوب فعاليت می نماید.
 • كليه فعاليت­هاي انجمن غيرسياسي، غيرانتفاعي، غيرتجاري و غيردولتي بوده که پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسميت یافته است و براساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و مفاد اساسنامه فعالیت می‌کند.
 • محدوده فعاليت انجمن، سراسر كشور مي ­باشد.
 • انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارند.
 • مدت فعاليت انجمن از تاريخ تاسيس نامحدود مي­باشد.

انجمن ملی حمایت ازحقوق مصرف کنندگان

وظایف و اختیارات انجمن

 •  1) سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي‌ لازم در جهت حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان در سطح ملی
 • 2) ارايه نظرات به مسئولين و همکاري با دستگاه‌هاي ذيربط اجرايي در اجراي موثر مقررات و قوانين مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان
 • 3) آموزش با تمركز بر تبيين حقوق مصرف‌كنندگان، استاندارد و كيفيت محصول به مصرف‌کنندگان از طريق رسانه‌هاي ارتباط جمعي
 • 4) برگزاري مصاحبه، همايش و تشکيل دوره‌هاي آموزشي عمومي و تخصصي براي ساير انجمن‌ها
 • 5) همکاري با سازمان‌هاي بين المللي مرتبط
 • 6) کمک به تشکيل انجمن‌هاي استاني و شهرستاني
 • 7) ارائه طرح و لايحه در جهت حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان برای تصويب در دولت و مجلس شورای اسلامی
 • 8) بررسي و مطالعات کاربردي به منظور شناخت انحصارها، تباني و راه‌هاي جلوگيري آن و اعمال و اجراي رقابتي شدن بيشتر بازارهاي کالا و خدمات
 • 9) انتقال و پیگیری موارد مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان به انجمن استانی و شهرستانی و سازمان‌های دولتی ذیربط
 • 10) انتشار اطلاعات مورد نیاز مصرف‌کنندگان برای تهیه کالا و خدمات مورد نیاز
 • 11) تمهیدات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان و شهرستان
 • 12) دريافت، ارجاع و پيگيري دعاوي و شکايات مصرف‌کنندگان به مراجع ذيربط درصورتیکه انجمن استان به دلیل محدودیت حوزه فعالیت، دعاوی مربوط را به انجمن ملی واگذار نماید و یا دعاویی که به تشخیص مرجع نظارتی در سطح ملی تشخیص داده شده و از انجمن ملی پیگیری می‌شود.
 • 13) فعال‌سازی انجمنهای استانی و شهرستانی‌.
 • 14) تعیین کمیته‌های تخصصی برای انجمن.
 • 15) برگزاری نمایشگاه‌های مرتبط با حقوق مصرف‌کننده.
 • 16) حضور در جلسات مرتبط با حقوق مصرف‌کننده در سایر دستگاه‌ها.
 • 17)سایر وظایفی که طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و آئین‌نامه های اجرایی آن به انجمن محول گردیده است.