علیرضا غفوری

رئیس هیئت مدیره

حسن عامری

نایب رئیس هیئت مدیره

هادی خشنود

خزانه دار هیئت مدیره

علی صلاحی

عضو اصلی هیئت مدیره

سیدمجید ابوالحسنی

عضو اصلی هیئت مدیره

حسن نظری

عضو اصلی هیئت مدیره

حمیدرضا دوست محمدی

عضو اصلی هیئت مدیره

حمیدرضا بینشی

بازرس هیئت مدیره

اطلاعات تماس

نشانی: استان سمنان شهرستان سمنان میدان معلم مجتمع اداری سازمان صنعت، معدن و تجارت طبقه همکف کد پستی: 3519834875
  • تلفن : 02333453500
  • فکس : 
  • ایمیل :