کورش زمانیان

رئیس هیئت مدیره

آرش طاووسی

نایب رئیس هیئت مدیره

احسان انصاری

خزانه دار هیئت مدیره

مهدی ترابی

عضو اصلی هیئت مدیره

پوریا حکمت

عضو اصلی هیئت مدیره

رضا شاخصی فر

عضو اصلی هیئت مدیره

مهدی خورشیدی

عضو اصلی هیئت مدیره

سیدحمید حسینی

بازرس هیئت مدیره

اطلاعات تماس

نشانی: استان همدان شهرستان همدان
  • تلفن : 
  • فکس : 
  • ایمیل :