فرشاد خوشنویسان

رئیس هیئت مدیره

محمدجواد گلدوست

نایب رئیس هیئت مدیره

زهرا سمیعی نسب

خزانه دار هیئت مدیره

احمدرضا سمیعی نسب

عضو اصلی هیئت مدیره

محسن جعفری بهشاد

عضو اصلی هیئت مدیره

امیرحسین خوری

عضو اصلی هیئت مدیره

محمد سلیمی

عضو اصلی هیئت مدیره

غفور محمدی

بازرس هیئت مدیره

اطلاعات تماس

نشانی: استان قم شهرستان قم
  • تلفن : 
  • فکس : 
  • ایمیل :