لوازم آرایشی بهداشتی غیرمجاز

فرآورده آرایشی واکس مو و اسپری تقلبی با نام تجاری تافت پاور

فرآورده آرایشی واکس مو و اسپری تقلبی با نام تجاری تافت پاور

بدینوسیله به اطلاع عموم مردم و مصرف کنندگان محترم سراسر کشور می رساند از خرید و استفاده فرآورده آرایشی و بهداشتی با مشخصات زیر به دلیل نداشتن هیچگونه مجوز بهداشتی اکیداً خودداری گردد.
فرآورده آرایشی و بهداشتی غیرمجاز داخلی با نام تجاری سورینا

فرآورده آرایشی و بهداشتی غیرمجاز داخلی با نام تجاری سورینا

بدینوسیله به اطلاع عموم مردم و مصرف کنندگان محترم سراسر کشور می رساند از خرید و استفاده فرآورده آرایشی و بهداشتی با مشخصات زیر به دلیل نداشتن هیچگونه مجوز بهداشتی اکیداً خودداری گردد.