محاسبه کارمزدها

فرمول محاسبه کارمزد حق کمیسیون مشاوران املاک تهران

فرمول محاسبه کارمزد حق کمیسیون مشاوران املاک تهران

حداکثر نرخ خدمات کارمزد دریافتی توسط واحدهای صنفی مشاوران املاک تهران برای خدمات خرید و فروش، اجاره، مشارکت در ساخت و تمدید مبایعه نامه و اجاره نامه املاک و مستقلات تهران