ابلاغ جرائم نقدی تخلفات مندرج در قانون نظام صنفی

ابلاغ جرائم نقدی تخلفات مندرج در قانون نظام صنفی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1400/10/15 به پیشنهاد وزارت دادگستری و با استناد به ماده 28 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1399 جریمه های نقدی تخلفات مندرج در قانون نظام صنفی کشور را به شرح زیر اصلاح و طی تصویب نامه شماره 127714 مورخ 1400/10/18 توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ نمود.

مواد قانون نظام صنفی و جریمه های تعیین شده:

 

تبصره 3 ماده 17) انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر:

3/000/000 ریال تا 800/000/000 ریال

 

تبصره 4 ماده 28) تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت که موجب عسر و حرج مصرف کننده شود:

6/500/000 ریال تا 65/000/000 ریال

 

ماده 65) عدم درج قیمت:

2/600/000 ریال

 

ماده 66) عدم صدور صورتحساب:

2/000/000 ریال

 

ماده 67) عدم نگهداری فاکتورهای خرید توسط واحد صنفی و عدم ارائه آن به مأموران نظارتی:

2/000/000 ریال

 

ماده 68) عدم نصب فهرست قیمت اغذیه و مواد غذایی توسط صاحبان اماکن عمومی:

8/000/000 ریال

 

ماده 68) عدم رعایت قوانین صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار:

20/000/000 ریال

 

ماده 68) عدم اخذ و ارائه کارت شناسایی عکس دار برای ارائه خدمات در منازل و اماکن:

20/000/000 ریال

 

ماده 68) تبلیغات خلاف واقع برای جلب مشتری:

20/000/000 ریال

 

 

برای دانلود تصویب نامه هیأت وزیران می توانید روی لینک زیر کلیک کنید.