فراخوان اعطاء گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان

فراخوان اعطاء گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان

انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان تهران با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد، برای نهمین سال متوالی به آن دسته از واحدهای تولیدی و خدماتی که در جهت رعایت حقوق مصرف‌کنندگان فعالیت مؤثری ارائه نموده‌اند، براساس ضوابط مربوطه و در صورت احراز شرایط، گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف‌کنندگان اعطاء نماید.

انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان تهران با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد، برای نهمین سال متوالی به آن دسته از واحدهای تولیدی و خدماتی که در جهت رعایت حقوق مصرف‌کنندگان فعالیت مؤثری ارائه نموده‌اند، براساس ضوابط مربوطه و در صورت احراز شرایط، گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف‌کنندگان اعطاء نماید.

لذا بدینوسیله از متقاضیان محترم دعوت می گردد از طریق لینک زیر فرم شماره 1 را دریافت و پس از تکمیل به همراه نامه‌ مکتوب، درخواست خود را به دبیرخانه اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان واقع در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران تحویل و رسید دریافت نمایند.

آدرس دبیرخانه همایش: تهران ضلع شمال غربی میدان ولیعصر کوچه ارژنگ پلاک 1 ساختمان شهید اسداله زاده طبقه 3 اتاق 343 

تلفن‌های تماس دبیرخانه ذیربط جهت هماهنگی بیشتر: 83211360 - 83211325