اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

انتشار فرآخوان برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سال 1400 انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

اعضاء محترم مجمع عمومی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

موضوع: دعوتنامه جلسه مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم)

با سلام و احترام

پیرو دعوتنامه شماره 14001162 مورخ 29/06/1400 و با توجه به حدنصاب نرسیدن اعضاء حاضر در جلسه نوبت اول مجمع عمومی عادی سالانه این انجمن بدینوسیله به استحضار می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در راستای اجرای ماده 13 اساسنامه در روز چهارشنبه مورخ 28/07/1400 رأس ساعت 13 در محل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به نشانی تهران خیابان ولیعصر روبروی پارک ملت خیابان ارمغان خیابان مهرشاد شمالی پلاک 66 برگزار می گردد. لطفاً حضور بهم رسانید.

دستور جلسه:

  • - رسیدگی و تصویب ترازنامه، صورت های مالی و بودجه سالیانه
  • - استماع، رسیدگی و تصویب گزارش و پیشنهادات هیئت مدیره و بازرس
  • - تعیین خط مشی کلی انجمن (گسترش، تقویت و اصلاح اساسنامه و ساختار انجمن ها)
  • - سایر موضوعات وفق وظایف مجمع عمومی مندرج در ماده 14 اساسنامه

 

مهدی نجف پور

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

1400/07/19