از تخصیص نهاده های دامی دولتی به مرغداری های تعطیل؛ تا شائبه وجود فساد سیستماتیک!

از تخصیص نهاده های دامی دولتی به مرغداری های تعطیل؛ تا شائبه وجود فساد سیستماتیک!

مسئولیت مستقیم کمبود تولید و تأمین گوشت مرغ با وزارت جهاد کشاورزی است که سیاست گذاری های غلط و سوء مدیریت موجود شرایط فعلی را رقم زده است. میانگین قیمت عرضه مرغ گرم در تهران 36 هزار تومان و در کشور نزدیک به 30 هزار تومان است که نسبت به قیمت مصوب آن اختلاف معناداری وجود دارد.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی مصرف کنندگان کشور اعلام کرد بر اساس مطالعات صورت گرفته سرانه مصرف مرغ برای هر ایرانی حدود 32 کیلوگرم در سال است. بر همین اساس نیاز مصرف روزانه مرغ گرم در کشور حدود 7400 تن می باشد. این در حالی است که در هفته های قبل روزانه حدود 5000 تن مرغ گرم در کشور تولید و توزیع گردیده است.

مهدی نجف پور گفت روزانه حدود 2400 تن در کشور کمبود مرغ وجود دارد و مادامی که این کمبود رفع نگردد و فکری به حال تولید و تأمین نشده باشد نمی توانیم انتظار ثبات قیمت مرغ گرم را داشته باشیم. میانگین قیمت عرضه مرغ گرم در تهران 36 هزار تومان و در کشور نزدیک به 30 هزار تومان است که نسبت به قیمت مصوب آن اختلاف بسیار معناداری وجود دارد و بار این گرانی ها مستقیماً به دوش مردم تحمیل شده است.

به گفته وی مسئولیت مستقیم کمبود تولید و تأمین گوشت مرغ با وزارت جهاد کشاورزی است که سیاست گذاری های غلط و سوء مدیریت موجود شرایط فعلی را رقم زده است. بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور باید ماهانه تعداد 130 میلیون قطعه جوجه ریزی برای تأمین نیاز مصرف کنندگان صورت گیرد ولی شرایط فعلی بازار حاکی از این است که قطعاً این امر محقق نشده است. تولید کنندگان از کمبود و گرانی نهاده های دامی رنج می برند و مصرف کنندگان هم مجبورند مرغ را گاهاً با دوبرابر قیمت مصوب بخرند.

نجف پور در ادامه افزود گزارش های واصله از سراسر کشور گویای این است که بسیاری از مرغداری های غیرفعال و تعطیل سهمیه نهاده های دامی با نرخ دولتی دریافت می کنند و آن را با قیمت آزاد و خارج از شبکه در بازار می فروشند که وجود این نهاده ها با قیمت های گران در سطح بازار گواه این ادعاست. اگر این افراد سودجو به موقع و تا کنون از سوی واحدهای نظارتی وزارت جهاد کشاورزی به مراجع قانونی معرفی می شدند و منابع هدر رفته از بیت المال به چرخه اقتصادی کشور باز می گشت هیچ گاه شائبه وجود فساد سیستماتیک در نهادهای متولی در افکار عمومی به وجود نمی آمد.

به گفته رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در مبادی ورودی و خروجی کشتارگاه ها نیز آمار و اطلاعات دقیق و متقنی وجود ندارد و ایراداتی به سامانه های جامع و بازارگاه وارد است به طوری که گاهاً میزان مرغ زنده ورودی به کشتارگاه ها با میزان مرغ گرم کشتار شده خروجی تطابق نداشته و بخشی از مرغ کشتار شده به صورت خارج از شبکه و از مبادی غیررسمی و با قیمت بالاتر از نرخ مصوب به بازار مصرف و واحدهای قطعه بندی تزریق می شود.

نجف پور گفت مردم به خاطر گرانی و افزایش قیمت گوشت قرمز گوسفندی و گوساله به ناچار روی به مصرف مرغ آورده اند ولی این افزایش قیمت های افسار گسیخته در قیمت مرغ قشر متوسط و ضعیف جامعه را پس از محروم کردن از مصرف گوشت قرمز حالا از مصرف مرغ گرم هم محروم کرده است که این اتفاق شدیداً سلامت جامعه را در آینده تهدید خواهد کرد.

مهدی نجف پور در پایان به لزوم عرضه نامحدود گوشت و مرغ با قیمت دولتی تأکید کرد و گفت در تمام دنیا در چنین مواقعی دولت ها و حاکمیت به بازار ورود کرده و با عرضه نامحدود این کالاها از محل ذخایر استراتژیک خود آرامش را به بازار بر می گردانند. لازم و ضروری است شرکت پشتیبانی امور دام و سایر نهادهای حمایتی در اسرع وقت نسبت به واردات و عرضه گوشت و مرغ با قیمت ارزان به صورت نامحدود تا اشباع کامل بازار اقدام نمایند. دولت و بانک مرکزی هم خود را متعهد به تأمین منابع ارزی و ریالی مورد نیاز بداند.