رفع ممنوعیت های فصلی واردات برنج خارجی

رفع ممنوعیت های فصلی واردات برنج خارجی

حق مصرف کنندگان در انتخاب کالای مورد نیاز خود از حقوق اولیه و بنیادین هر شهروند ایرانی می باشد. فراوانی عرضه برنج خارجی در سطح بازار مجالی برای بروز تخلف هایی همچون گرانفروشی، امتناع از عرضه، فروش اجباری و ... به متخلفان نخواهد داد.

از آنجا که موضوع گزارش وضعیت تولید، واردات و تنظیم بازار برنج در دستور کار جلسه اخیر کارگروه تنظیم بازار کشور قرار گرفته بود گفتگویی در همین خصوص با امیر انصافی رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان تهران توسط پایگاه اطلاع رسانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان صورت پذیرفت.

امیر انصافی رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان تهران اظهار داشت با توجه به اینکه بیش از نیمی از مصرف برنج در کشور از نوع برنج وارداتی بوده و با امعان نظر به کاهش قابل توجه میزان بارندگی در کشور و متعاقباً احتمال کاهش میزان تولید برنج ایرانی در سال جاری نیاز بیشتری به تامین و عرضه برنج وارداتی نسبت به قبل وجود خواهد داشت لازم و ضروری است تمهیدات مقتضی در خصوص واردات به موقع و به میزان بیشتری از نیاز فعلی مصرف کشور صورت پذیرد و نظام تعرفه‌گذاری بخش گمرکی این امر نیز به نحوی تدوین گردد که در راستای تسهیل واردات و تسریع در آن باشد.

وی افزود بنا بر تجربیات قبلی و با بررسی و رصد بازار کشور بدیهی است که بازار مصرف برنج وارداتی نسبت به برنج تولید داخل چه از لحاظ ذائقه مصرف و چه از لحاظ اختلاف قیمت بالای آن کاملاً مجزا بوده و به قطع و یقین وفور برنج وارداتی در بازار آسیبی به تولیدکنندگان و کشاورزان محترم داخلی نخواهد رساند. کما اینکه با فرض بر تحت تاثیر قراردادن منافع تولیدکنندگان داخلی نیز دولت موظف است اقدامات حمایتی خود را به ایشان ارائه نماید.

انصافی در ادامه افزود از آنجا که حق مصرف کنندگان در انتخاب مصرف کالای مورد نیاز خود از حقوق اولیه و بنیادین هر شهروند ایرانی می باشد این انجمن به عنوان نماینده رسمی جامعه عظیم مصرف کنندگان قویاً درخواست می‌نماید اولاً در اسرع وقت نسبت به واردات برنج به میزان مورد نیاز کشور با حداقل قیمت تمام شده که متأثر از تامین ارز مورد نیاز و تعرفه حقوق و عوارض گمرکی می باشد اقدام گردد و ثانیاً برنج وارد شده به میزانی در بازار ارائه گردد که مانع افزایش قیمت شده و منجر به تثبیت قیمت‌های فعلی و یا کاهش آن گردد. از طرفی نیز فراوانی آن در سطح عرضه مجالی برای بروز تخلف هایی همچون گرانفروشی، امتناع از عرضه، فروش اجباری و ... به اندک متخلفان نخواهد داد.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان تهران اعلام کرد خوشبختانه در جلسه قبلی کارگروه تنظیم بازار کشور رفع ممنوعیت های فصلی واردات برنج با اکثریت آراء به جز وزارت جهاد کشاورزی به تصویب رسید و مقرر شد اقدامات لازم در این خصوص صورت پذیرد.

امیر انصافی در پایان خاطر نشان کرد تهدیدی که ممکن است کلیه فرآیندهای مذکور را مختل نماید و منجر به تضییع حقوق مصرف کنندگان گردد احتمال افزایش قابل توجه قیمت ارز در آینده خواهد بود که در آن صورت منجر به افزایش قیمت تمام شده واردات برنج و نزدیک شدن قیمت آن به برنج تولید داخل خواهد شد و نتیجه این امر افزایش ناخواسته قیمت محصولات داخلی می باشد. لذا تصمیم گیری و اقدام برای واردات گسترده برنج، با فرض ثابت بودن قیمت ارز و تحت کنترل بودن اختلاف قیمت آن با برنج تولید داخل قابل توجیه است.