آغاز فرآیند گسترده ترین نظرسنجی مردمی انتخاب برندهای محبوب مصرف کنندگان سال 1400

آغاز فرآیند گسترده ترین نظرسنجی مردمی انتخاب برندهای محبوب مصرف کنندگان سال 1400

انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به عنوان تنها تشکل رسمی حامی حقوق مصرف کننده در کشور در راستای اهتمام به اجرای مفاد فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب مجلس شورای اسلامی و به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاستها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان جشنواره ملی انتخاب برند محبوب مصرف کنندگان در سال 1400 را با حمایت و همراهی خود برگزار می نماید.

بدینوسیله به استحضار عموم مردم و مصرف کنندگان کشور می رساند انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به عنوان تنها تشکل رسمی حامی حقوق مصرف کننده در کشور در راستای اهتمام به اجرای مفاد فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب مجلس شورای اسلامی و به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاستها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان جشنواره ملی انتخاب برند محبوب مصرف کنندگان در سال 1400 را با حمایت و همراهی خود برگزار می نماید.

این جشنواره بر آن است تا ضمن شناسایی برندهای محبوب مصرف کنندگان از طریق برگزاری گسترده ترین نظرسنجی مردمی در سطح کشور در بستر تارنمای رسمی جشنواره به نشانی اینترنتی www.IrantopBrands.org زمینه ارتقای نقش و جایگاه مصرف کنندگان در انتخاب برندهای محبوب ایرانی در گروههای کالایی و خدماتی را فراهم آورده و نیز به فرهنگ سازی خرید از برندهای معتبر و خوشنام ایرانی در میان مصرف کنندگان کمک نماید.

انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان وفق بند 1 ماده 12 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و همچنین مفاد ماده 7 اساسنامه مصوب وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام به برگزاری جشنواره ها و رویدادهای مرتبط با حقوق مصرف کنندگان می نماید. لذا امید است کلیه مصرف کنندگان گرامی و همچنین تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاها و خدمات ایرانی و صاحبان برندهای تولیدی و خدماتی در سراسر کشور ضمن مشارکت فعال در این جشنواره و همکاری با دبیرخانه، نسبت به اطلاع رسانی، آگاه سازی و انتشار اطلاعات مورد نیاز مصرف کنندگان اهتمام لازم را به عمل آورند.

SuperUser Account امتیاز به خبر :