راه اندازی کانال رسمی تلگرامی حامیان حقوق مصرف کننده

راه اندازی کانال رسمی تلگرامی حامیان حقوق مصرف کننده

بدینوسیله به اطلاع می رساند کانال تلگرامی "حامیان حقوق مصرف کننده" در راستای بند 1 ماده 12 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال 1388 مجلس شورای اسلامی به عنوان تنها پایگاه سراسری رسمی و قانونی حامیان حقوق مصرف کننده جهت اطلاع رسانی و آگاه سازی عموم مصرف کنندگان توسط انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان راه اندازی گردیده است.

بدینوسیله به اطلاع می رساند کانال تلگرامی "حامیان حقوق مصرف کننده" در راستای بند 1 ماده 12 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال 1388 مجلس شورای اسلامی به عنوان تنها پایگاه سراسری رسمی و قانونی حامیان حقوق مصرف کننده جهت اطلاع رسانی و آگاه سازی عموم مصرف کنندگان توسط انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان راه اندازی گردیده است. خواهشمند است ضمن عضویت در کانال مذکور ترتیبی اتخاذ فرمائید تا با اطلاع رسانی مناسب کلیه علاقمندان به پیگیری حقوق مصرف کنندگان و همچنین عموم مصرف کنندگان از طریق لینک https://t.me/hamianhoghooghmasrafkonande  اقدام به عضویت نموده و از محتوای آن بهره مند گردند.