شروط معقول برای تنظیم بازار میوه شب عید

شروط معقول برای تنظیم بازار میوه شب عید

آنچه از منظر مصرف کنندگان حائز اهمیت است دسترسی مردم به میوه مرغوب با قیمت مناسب در ایام پایانی سال فارغ از نوع سازوکار دولتی یا غیردولتی بودن نظام توزیع آن می‌باشد.

مهدی نجف پور رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی مصرف کنندگان گفت موضوع ورود دولت برای تنظیم بازار میوه شب عید هر ساله با فرا رسیدن ایام پایانی سال محل چالش های فراوانی بوده است و امسال نیز علیرغم تشکیل کارگروه ها و جلسات مختلف اظهارنظرهای متفاوتی در این خصوص مطرح و ارائه گردیده است.

به گفته نجف پور آنچه از منظر مصرف کنندگان حائز اهمیت است دسترسی مردم به میوه مرغوب با قیمت مناسب در ایام پایانی سال فارغ از نوع سازوکار دولتی یا غیردولتی بودن نظام توزیع آن می‌باشد. از طرفی هم تجربیات سنوات قبل حاکی از این بوده است که عموماً خرید و ذخیره سازی میوه برای توزیع در ایام پایانی سال به دلایل گوناگون که معمولا در خلال جلسات متعدد عنوان گردیده است فاقد اثربخشی مناسب بوده و همواره مردم را با افزایش قیمت‌های یکباره و چشمگیری مواجه نموده است.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان اظهار نمود با امعان نظر به بررسی ها و تحقیقات میدانی به عمل آمده و بهره گیری از تجربیات سنوات قبل تنها در شرایطی ورود ستاد تنظیم بازار برای ذخیره سازی و توزیع میوه در ایام پایانی سال مؤثر و مفید خواهد بود که اولاً اختلاف قیمت مصوب آن با قیمت های روز بازار قابل توجه و زیاد باشد، ثانیاً کیفیت میوه قابل عرضه به مردم بالاتر و یا حداقل برابر با کیفیت میوه های موجود در سطح بازار و میادین تره بار باشد و ثالثاً حجم ذخیره سازی و شبکه توزیع مستقیم به مردم به قدری گسترده و وسیع باشد تا تمامی مصرف کنندگان با کمترین زحمت دسترسی به خرید آن را داشته باشند.

نجف پور افزود در غیر این صورت و حادث نشدن شرایط فوق قطع به یقین ورود دولت برای تنظیم بازار میوه شب عید فاقد اثربخشی مناسب بوده و این فرآیند صرفاً منجر به نتیجه گیری عکس و حیف و میل شدن بیت المال می گردد و نهایتاً نارضایتی مردم را به همراه خواهد داشت.