اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

انتشار فرآخوان برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سال 1401 انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

اعضاء محترم مجمع عمومی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

موضوع: دعوتنامه جلسه مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم)

با سلام و احترام

     پیرو دعوتنامه شماره 14011343 مورخ 27/06/1401 و با عنایت به حد نصاب نرسیدن جلسه نوبت اول مجمع عمومی عادی سالانه این انجمن بدینوسیله به اطلاع می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در راستای اجرای ماده 13 اساسنامه در روز دوشنبه مورخ 25/07/1401 رأس ساعت 13 در محل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به نشانی تهران خیابان ولیعصر روبروی پارک ملت خیابان دریابندری خیابان مهرشاد شمالی پلاک 66 برگزار می گردد. لطفاً حضور بهم رسانید.

دستور جلسه:

  • رسیدگی و تصویب ترازنامه، صورت های مالی و بودجه سالیانه
  • استماع، رسیدگی و تصویب گزارش هیأت مدیره درخصوص عملکرد اجرایی سالانه
  • تعیین خط مشی کلی انجمن (بررسی پیشنهاد اعلام ورشکستگی و انحلال انجمن)
  • رسیدگی و تصویب استعفای احدی از اعضاء هیأت مدیره
  • سایر موضوعات وفق وظایف مجمع عمومی مندرج در ماده 14 اساسنامه
  •  

مهدی نجف پور

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان