طرح درج قیمت تولید بر روی کالاها با قوت بیشتر ادامه یابد

طرح درج قیمت تولید بر روی کالاها با قوت بیشتر ادامه یابد

از اصناف محترم سراسر کشور میخواهیم تا با این طرح همراهی نمایند و حتما نسبت به الصاق برچسب قیمت نهایی مصرف کننده در محل عرضه اقدام نمایند و مصرف کنندگان نیز با سعه صدر در کنار این طرح بمانند. عواید این طرح در نهایت برای تمام آحاد جامعه خواهد بود.

امیر انصافی نایب رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در گفتگوی زنده با رادیو اقتصاد بیان داشت برای قضاوت در موضوع اجرای طرح خرید شفاف می بایست فاکتور زمان را مورد نظر قرار داد. این طرح در مراحل ابتدایی خود می باشد و در صورتیکه اصناف و مصرف کنندگان همراهی لازم را انجام دهند به بلوغ لازم خواهد رسید. با اجرای طرح خرید شفاف و درج قیمت تولید بر روی کالاها انقلاب بزرگی در نظام توزیع کشور اتفاق افتاد.


انصافی اضافه کرد می بایست انتقادهای سازنده را شنید و در اصلاح این طرح مورد توجه قرار داد اما گاها صدا از جاهایی بلند می شود که این طرح راه را برای دلالی و سودهای غیرمجاز و زیاده خواهانه آنها بسته است.

نایب رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان افزود این حق مصرف کننده است که از قیمت تمام شده تولید کالاها مطلع باشد. از اصناف محترم سراسر کشور میخواهیم تا با این طرح همراهی نمایند و حتما نسبت به الصاق برچسب قیمت نهایی مصرف کننده در محل عرضه اقدام نمایند و مصرف کنندگان نیز با سعه صدر در کنار این طرح بمانند. عواید این طرح در نهایت برای تمام آحاد جامعه خواهد بود.

عدم شفافیت در نظام توریع باعث شده بود با کالاهای مورد نیاز مردم دلالی کنند و همچنین زمینه برای وقوع تخلفات بعدی فراهم گردد. با اجرای این طرح و تعیین شفاف باکس سود زنجیره توزیع امکان دلالی از بین خواهد رفت.

امیر انصافی در پایان ضمن ابراز ادامه اجرای این طرح با قوت بیشتر گفت ما معتقدیم طرحی با این وسعت و اهمیت نیازمند اطلاع رسانی وسیع تر و بیشتری دارد که رسانه ملی می تواند در این زمینه کمک های بسیاری انجام دهد.