لوازم آرایشی بهداشتی غیرمجاز

فرآورده آرایشی و بهداشتی غیرمجاز داخلی با نام تجاری سورینا

فرآورده آرایشی و بهداشتی غیرمجاز داخلی با نام تجاری سورینا

بدینوسیله به اطلاع عموم مردم و مصرف کنندگان محترم سراسر کشور می رساند از خرید و استفاده فرآورده آرایشی و بهداشتی با مشخصات زیر به دلیل نداشتن هیچگونه مجوز بهداشتی اکیداً خودداری گردد.