رصد و پایش بازار

گزارش رصد و پایش قیمت اقلام اساسی بازار کشور منتهی به 01 تیر 1401

گزارش رصد و پایش قیمت اقلام اساسی بازار کشور منتهی به 01 تیر 1401

بر اساس گزارش کارگروه رصد و پایش قیمت اقلام اساسی و پرمصرف بازار کشور منتهی به 01 تیر 1401 قیمت اقلام و تغییرات آن نسبت به ماه قبل به شرح زیر می باشد:   با رصد ۵۲ قلم کالای اساسی و پرمصرف بازار منتهی به 1 تیر 1401 که به...
گزارش رصد و پایش قیمت اقلام اساسی بازار کشور منتهی به 30 فروردین 1401

گزارش رصد و پایش قیمت اقلام اساسی بازار کشور منتهی به 30 فروردین 1401

بر اساس گزارش کارگروه رصد و پایش قیمت اقلام اساسی و پرمصرف بازار کشور منتهی به 30 فروردین 1401 قیمت اقلام و تغییرات آن نسبت به ماه قبل به شرح زیر می باشد:   با رصد ۵۲ قلم کالای اساسی و پرمصرف بازار منتهی به 30 فروردین 1...
گزارش رصد و پایش قیمت اقلام اساسی بازار کشور منتهی به 1 اسفند 1400

گزارش رصد و پایش قیمت اقلام اساسی بازار کشور منتهی به 1 اسفند 1400

بر اساس گزارش کارگروه رصد و پایش قیمت اقلام اساسی و پرمصرف بازار کشور منتهی به 1 اسفند 1400 قیمت اقلام و تغییرات آن نسبت به ماه قبل به شرح زیر می باشد:   با رصد ۵۲ قلم کالای اساسی و پرمصرف بازار منتهی به ۱ اسفند ۱۴...
گزارش رصد و پایش قیمت اقلام اساسی بازار کشور منتهی به 1 بهمن 1400

گزارش رصد و پایش قیمت اقلام اساسی بازار کشور منتهی به 1 بهمن 1400

بر اساس گزارش کارگروه رصد و پایش قیمت اقلام اساسی و پرمصرف بازار کشور منتهی به 1 بهمن 1400 قیمت اقلام و تغییرات آن نسبت به ماه قبل به شرح زیر می باشد:   - اقلام بدون تغییر نسبت به ماه قبل: (گوشت مرغ تازه - تخم م...
گزارش رصد و پایش قیمت اقلام اساسی بازار کشور منتهی به 30 آذر 1400

گزارش رصد و پایش قیمت اقلام اساسی بازار کشور منتهی به 30 آذر 1400

بر اساس گزارش کارگروه رصد و پایش قیمت اقلام اساسی و پرمصرف بازار کشور منتهی به 30 آذر 1400 قیمت اقلام و تغییرات آن نسبت به ماه قبل به شرح زیر می باشد:   - اقلام بدون تغییر نسبت به ماه قبل: (گوشت گوسفندی و گوساله...
گزارش رصد و پایش قیمت اقلام اساسی بازار کشور منتهی به 25 مهر 1400

گزارش رصد و پایش قیمت اقلام اساسی بازار کشور منتهی به 25 مهر 1400

بر اساس گزارش رصد و پایش اقلام اساسی و پرمصرف بازار کشور منتهی به 25 مهر 1400 که توسط کارگروه مربوطه در انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان تهیه و ارائه گردیده است نوسانات قیمت اقلام به شرح زیر می باشد:   - اقلامی...
گزارش رصد و پایش قیمت اقلام اساسی بازار کشور منتهی به 18 مهر 1400

گزارش رصد و پایش قیمت اقلام اساسی بازار کشور منتهی به 18 مهر 1400

بر اساس گزارش رصد و پایش اقلام اساسی و پرمصرف بازار کشور منتهی به 18 مهر 1400 که توسط کارگروه مربوطه در انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان تهیه و ارائه گردیده است نوسانات قیمت اقلام به شرح زیر می باشد:   - اقلامی...
گزارش رصد و پایش قیمت اقلام اساسی بازار کشور منتهی به 21 شهریور 1400

گزارش رصد و پایش قیمت اقلام اساسی بازار کشور منتهی به 21 شهریور 1400

بر اساس گزارش رصد و پایش اقلام اساسی و پرمصرف بازار کشور منتهی به 21 شهریور 1400 که توسط کارگروه مربوطه در انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان تهیه و ارائه گردیده است نوسانات قیمت اقلام به شرح زیر می باشد:   - اقل...