گزارش رصد و پایش اقلام اساسی بازار کشور منتهی به 20 تیر 1400

گزارش رصد و پایش اقلام اساسی بازار کشور منتهی به 20 تیر 1400

بر اساس این گزارش که تعداد 44 قلم کالای اساسی و پرمصرف بازار توسط انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان های سراسر کشور مورد رصد و پایش قرار گرفته اند طی هفته منتهی به 20 تیرماه 1400 تعداد 9 قلم کالا شامل گوشت گوساله، تخم مرغ، شیر کم چرب، پیاز، آب آشامیدنی و معدنی، انواع نوشابه و انواع میلگرد و مقاطع فولادی نسبت به ماه گذشته افزایش قیمت بیش از 5 درصدی داشته اند.

تعداد 2 قلم کالا شامل موز و نخود نیز نسبت به ماه گذشته کاهش قیمت بیش از 5 درصدی داشته اند.

بر اساس گزارش مذکور انواع روغن موتور داخلی، تخم مرغ و مرغ گرم با قیمت مصوب و روغن نیمه جامد خوراکی دچار کمبود در بازار هستند به طوریکه شرکتهای تولیدی و پخش روغن موتور داخلی امتناع از عرضه در سطح خرده فروشی و فروش قطره چکانی دارند. عرضه مرغ گرم و تخم مرغ با قیمت مصوب نیز در سراسر کشور کاهش یافته است.

دریافت فایل PDF گزارش مذکور از طریق لینک زیر: