انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

تاریخ: 04 خرداد 1400

جلسه انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی

اعضاء هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان صبح امروز در نشست های جداگانه ای در ساختمان بهارستان با چند تن از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی گفتگوهای مفصلی پیرامون موضوعات مختلف و مرتبط با حقوق مصرف کنندگان صورت دادند.

در این نشست ها آقایان محمدمهدی مفتح نماینده مردم شریف تویسرکان و احمدحسین فلاحی نماینده مردم شریف همدان با مهدی نجف پور رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، امیر انصافی رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان تهران و کورش زمانیان رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان همدان به بیان دیدگاه های خود درخصوص موضوعات مرتبط پرداختند.

ضرورت تشکیل فراکسیون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در مجلس شورای اسلامی از نکات مهم گفتگوهای مذکور بوده و اساسنامه پیشنهادی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای تأسیس فراکسیون به نمایندگان محترم مجلس ارائه گردید. در همین راستا اقداماتی نیز در مجلس شورای اسلامی صورت داده شده است و پیشنهاد تأسیس فراکسیون توسط برخی از نمایندگان طرح و ارائه گردیده است.

به گفته مفتح و فلاحی مقرر است فراکسیون حمایت از حقوق مصرف کنندگان از منظر قانون گذاری و نظارت عالیه نمایندگان مجلس بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در حوزه های مختلف از جمله قیمت گذاری کالاها و خدمات، نظارت مستمر بر بازار، تشکیل کارگروه های مختلف در موضوعات تخصصی و فعال کردن مشارکت های مردمی در امور مربوط به مصرف کنندگان فعالیت نماید.

مفاد پیشنهادی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در اصلاح قانون نظام صنفی نیز در قالب هشت ماده به نمایندگان مجلس و همچنین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ارائه گردید و مقرر شد از انجمن در جلسات کارشناسی کمیسیون های تخصصی دعوت به عمل آید.